Tại sao người lạnh lùng như Putin lại gửi điện chia buồn gia đình cựu Thủ tướng Abe?

15/07/2022

Putin gởi điện chia buồn cho gia đình cựu Thủ tướng Abe

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan