Văn học Nhật

23/05/2023

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Haruki Murakami sau 6 năm đã chính thức lên kệ

Haruki Murakami là một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất Nhật Bản và tạo được tầm ảnh hưởng trong nền văn học thế giới

23/05/2023

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Haruki Murakami sau 6 năm đã chính thức lên kệ

Haruki Murakami là một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất Nhật Bản và tạo được tầm ảnh hưởng trong nền văn học thế giới