Momofuku Ando – Ông vua của mì ăn liền

13/04/2022

Momofuku Ando ông vua mì ăn liền

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan