Đầu tư

28/11/2023

Sang nhượng cửa hàng ở Nhật và các thông tin không nên bỏ lỡ

Có hai cách để sang nhượng cửa hàng ở Nhật, đó là chuyển nhượng đồ đạc (bán lại các tài sản trong văn phòng) và chuyển nhượng doanh nghiệp.

28/11/2023

Sang nhượng cửa hàng ở Nhật và các thông tin không nên bỏ lỡ

Có hai cách để sang nhượng cửa hàng ở Nhật, đó là chuyển nhượng đồ đạc (bán lại các tài sản trong văn phòng) và chuyển nhượng doanh nghiệp.

08/09/2023

Tìm kiếm đối tác M&A: Lĩnh vực sản xuất Dược

JapanBiz tìm đối tác M&A là công ty sản xuất dược phẩm OTC, có sở hữu dây chuyền sản phẩm riêng. Ưu tiên các công ty có chứng nhận GMP.