Đầu tư

08/05/2023

Chuyên gia M&A – CEO Phi Hoa dự báo: Năm 2023-2025 là giai đoạn hoàng kim của M&A giữa Nhật Bản và Việt Nam 

“Năm 2023-2025 tới đây sẽ là giai đoạn hoàng kim của M&A trên toàn cầu nói chung và với thị trường Nhật Bản - Việt Nam nói riêng”

08/05/2023

Chuyên gia M&A – CEO Phi Hoa dự báo: Năm 2023-2025 là giai đoạn hoàng kim của M&A giữa Nhật Bản và Việt Nam 

“Năm 2023-2025 tới đây sẽ là giai đoạn hoàng kim của M&A trên toàn cầu nói chung và với thị trường Nhật Bản - Việt Nam nói riêng”

27/03/2023

Hoạt động của các nền tảng thương mại điện tử ở Nhật 

Tại Nhật Bản, với sự lên ngôi của công nghệ mạnh mẽ như hiện nay thì thương mại điện tử đang là dư địa tuyệt vời để phát triển.