Ajinomoto và hành trình mang vị Umami ra khắp năm châu

11/04/2022

Ajinomoto và vị Umami Nhật Bản

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan