Sony đã được Akio Morita xây dựng thành thương hiệu thế giới như nào

06/05/2022

Akio Morita đã xây dựng SONY như thế nào

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan