M&A

28/11/2023

Sang nhượng cửa hàng ở Nhật và các thông tin không nên bỏ lỡ

Có hai cách để sang nhượng cửa hàng ở Nhật, đó là chuyển nhượng đồ đạc (bán lại các tài sản trong văn phòng) và chuyển nhượng doanh nghiệp.

28/11/2023

Sang nhượng cửa hàng ở Nhật và các thông tin không nên bỏ lỡ

Có hai cách để sang nhượng cửa hàng ở Nhật, đó là chuyển nhượng đồ đạc (bán lại các tài sản trong văn phòng) và chuyển nhượng doanh nghiệp.

25/11/2023

Xu hướng trong ngành OEM mỹ phẩm, xu hướng M&A ngành gia công mỹ phẩm Nhật Bản (Phần 2)

Xu hướng M&A ngành OEM mỹ phẩm Nhật Bản ngày càng phổ biến nhưng để tham gia vào xu hướng này, các doanh nghiệp cần tiến hành đánh giá và phân tích những yếu tố được và mất.