webinar

22/02/2024

WEBINAR: DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG M&A CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN TRONG  2024

WEBINAR chuyên nghiệp với chủ đề: "DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG M&A CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN NĂM 2024" do JapanBiz và ONE-VALUE tổ chức. 

22/02/2024

WEBINAR: DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG M&A CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN TRONG  2024

WEBINAR chuyên nghiệp với chủ đề: "DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG M&A CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN NĂM 2024" do JapanBiz và ONE-VALUE tổ chức. 

25/11/2023

Webinar: Nhìn bản vẽ, hiểu công trình – Hoàn thiện Ngôi nhà mơ ước

Webinar: "Nhìn bản vẽ hiểu công trình - Hoàn thiện ngôi nhà mơ ước" - bắt đầu xây dựng không gian sống tuyệt vời cho bản thân và gia đình.