xây tổ ấm

11/12/2023

Hội thảo: “Xây hay Sửa? Chia sẻ góc nhìn từ chuyên gia! 

Ngày 22/12/2023 tới đây, nền tảng số 1 trạm Xây Tổ Ấm kết hợp cùng Ngân hàng VPBank tổ chức hội thảo với chủ đề: "Xây" hay "Sửa"? Chia sẻ góc nhìn từ chuyên gia.

11/12/2023

Hội thảo: “Xây hay Sửa? Chia sẻ góc nhìn từ chuyên gia! 

Ngày 22/12/2023 tới đây, nền tảng số 1 trạm Xây Tổ Ấm kết hợp cùng Ngân hàng VPBank tổ chức hội thảo với chủ đề: "Xây" hay "Sửa"? Chia sẻ góc nhìn từ chuyên gia.

25/11/2023

Webinar: Nhìn bản vẽ, hiểu công trình – Hoàn thiện Ngôi nhà mơ ước

Webinar: "Nhìn bản vẽ hiểu công trình - Hoàn thiện ngôi nhà mơ ước" - bắt đầu xây dựng không gian sống tuyệt vời cho bản thân và gia đình.