Hội thảo Việt – Nhật: Sử dụng nguồn nhân lực Nước ngoài trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Trong những năm gần đây, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực tại Nhật Bản ngày càng trầm trọng. Theo thống kê, ước tính 5 năm tới 2019 sẽ thiếu khoảng 1,45 triệu nhân lực. Số lượng nhân lực thiếu hụt trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp ước tính lên tới 130.000 người. Vì vậy, nhiều công ty đang chú ý đến việc tận dụng người nước ngoài để giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực. Trong bối cảnh đó, hội thảo này sẽ được tổ chức với mục đích giải thích hệ thống tuyển dụng người nước ngoài và cung cấp thông tin mới nhất về thị trường nhân lực nước ngoài cho các công ty đang cân nhắc thuê nhân lực nước ngoài trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp Nhật Bản.Hội thảo này sẽ được đồng tổ chức bởi VINAFOR, công ty lâm nghiệp lớn nhất Việt Nam và Công ty ONE-VALUE INC. chuyên tư vấn chiến lược kinh doanh và hiểu rõ về thị trường Việt Nam.

 

Hết hạn tiếp nhận

Nội dung buổi hội thảo

Nội dung chi tiết hội thảo

Đơn vị tổ chức

Liên hệ

Seminar – Business Matching liên quan