Rohto và Mitsui: Hợp tác mua lại chuỗi cửa hàng thuốc nổi tiếng xứ Trung trị giá 590 triệu USD 

08/05/2024

Rohto và Mitsui: Hợp tác mua lại chuỗi cửa hàng thuốc nổi tiếng xứ Trung trị giá 590 triệu USD 

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan