Đầu tư bất động sản

08/11/2023

Xu hướng M&A ngành bất động sản Nhật Bản 2024

Ngành bất động sản là ngành phổ biến cho nhu cầu mua lại M&A, vậy xu hướng M&A ngành bất động sản Nhật Bản 2024 sẽ chuyển biến ra sao? 

08/11/2023

Xu hướng M&A ngành bất động sản Nhật Bản 2024

Ngành bất động sản là ngành phổ biến cho nhu cầu mua lại M&A, vậy xu hướng M&A ngành bất động sản Nhật Bản 2024 sẽ chuyển biến ra sao? 

31/08/2023

Rủi ro đầu tư bất động sản và chiến lược đầu tư thông minh thị trường Việt Nam năm 2023 – 2025 

Những rủi ro của thị trường hiện tại và những triển vọng về sự tăng trưởng của các phân khúc đầu tư bất động sản trong giai đoạn 2023 – 2025.