Lạm phát tại Nhật Bản vượt dự báo trong bối cảnh BOJ tập trung vào giá cả

21/07/2023

Lạm phát của Nhật Bản vượt dự báo trong bối cảnh tập trung vào giá cả của BOJ 

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan