BOJ được chú ý khi đồng yên giảm giá gây ra một đòn giáng mạnh vào Nhật Bản

20/07/2023

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan