Nhân sự

29/08/2023

Việc làm IT ở Nhật và cơ hội nào cho lao động công nghệ thông tin Việt Nam 

Việc làm IT ở Nhật Bản có thể dần trở nên khan hiếm, và chính phủ Nhật cần có đối sách để cải thiện, mở ra cơ hội cho lao động CNTT Việt Nam.

29/08/2023

Việc làm IT ở Nhật và cơ hội nào cho lao động công nghệ thông tin Việt Nam 

Việc làm IT ở Nhật Bản có thể dần trở nên khan hiếm, và chính phủ Nhật cần có đối sách để cải thiện, mở ra cơ hội cho lao động CNTT Việt Nam.

16/03/2023

Tìm kiếm đối tác M&A ngành nhân sự

JapanBiz tìm kiếm đối tác M&A ngành nhân sự là những doanh nghiệp lớn. Ưu tiên doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nhân sự.