Konosuke Matsushita: Nền tảng của kinh doanh là thu phục lòng người!

13/04/2022

Konosuke Matsushita nhà sáng lập Panasonic

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan