Mức lạm phát ở Nhật vượt Mỹ, nhưng mức tăng trưởng tiền lương đang chậm lại

06/09/2023

Nhật Bản vượt Mỹ về lạm phát nhưng mức tăng trưởng tiền lương đang chậm lại

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan