Lao động Nhật

17/11/2023

Nhật Bản cho phép lao động nước ngoài thay đổi công việc theo chương trình thực tập sinh mới 

Thực tập sinh chuyển việc và tìm kiếm nhiều vị trí làm việc phù hợp hơn là chính sách mới của chính phủ Nhật bản. Cùng JapanBiz tìm hiểu nhé.

17/11/2023

Nhật Bản cho phép lao động nước ngoài thay đổi công việc theo chương trình thực tập sinh mới 

Thực tập sinh chuyển việc và tìm kiếm nhiều vị trí làm việc phù hợp hơn là chính sách mới của chính phủ Nhật bản. Cùng JapanBiz tìm hiểu nhé.