Mức lương cơ bản ở Nhật – Lần đầu tiên Chính phủ Nhật Bản dự định tăng mức lương cơ bản lên hơn 1.000 yên

21/08/2023

Mức lương cơ bản ở Nhật - Lần đầu tiên Chính phủ Nhật Bản dự định tăng mức lương cơ bản lên hơn 1.000 yên

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan