Karoshi là gì? Tình trạng làm việc quá sức phản ánh sự thiếu cân bằng giữa công việc và cuộc sống của Nhật Bản

16/11/2023

Karoshi là gì? Tình trạng làm việc quá sức phản ánh sự thiếu cân bằng giữa công việc và cuộc sống của Nhật Bản

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan