Mạng xã hội Nhật Bản

13/12/2022

Top các nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Nhật 2022

Tại quốc gia với nền dân số già cao như Nhật Bản, trong năm 2022 này, đâu là những nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Nhật?

13/12/2022

Top các nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Nhật 2022

Tại quốc gia với nền dân số già cao như Nhật Bản, trong năm 2022 này, đâu là những nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Nhật?