Tiktok

23/06/2023

Tiktok ở châu Á: Dè chừng ở Nhật Bản, được chào đón ở Đông Nam Á

TikTok mang đến nhiều cơ hội được tiếp xúc, kết nối và học hỏi, nhưng mạng xã hội TikTok đã gây chia rẽ ở nhiều nơi, trong đó có Nhật Bản.

23/06/2023

Tiktok ở châu Á: Dè chừng ở Nhật Bản, được chào đón ở Đông Nam Á

TikTok mang đến nhiều cơ hội được tiếp xúc, kết nối và học hỏi, nhưng mạng xã hội TikTok đã gây chia rẽ ở nhiều nơi, trong đó có Nhật Bản.