Đồng yên Nhật 2023: Yên tăng do suy đoán về sự thay đổi chính sách của BOJ 

07/08/2023

Đồng yên Nhật 2023: Yên tăng do suy đoán về sự thay đổi chính sách của BOJ

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan