Doanh nghiệp Nhật Bản

01/12/2023

Triển lãm tại Nhật Bản: Doanh nghiệp nên chuẩn bị gì khi tham gia triển lãm tại Nhật?

Tại Nhật Bản, việc tham gia triển lãm là một trong những cách giúp công ty cải thiện doanh số và tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng.

01/12/2023

Triển lãm tại Nhật Bản: Doanh nghiệp nên chuẩn bị gì khi tham gia triển lãm tại Nhật?

Tại Nhật Bản, việc tham gia triển lãm là một trong những cách giúp công ty cải thiện doanh số và tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng.

28/11/2023

Sang nhượng cửa hàng ở Nhật và các thông tin không nên bỏ lỡ

Có hai cách để sang nhượng cửa hàng ở Nhật, đó là chuyển nhượng đồ đạc (bán lại các tài sản trong văn phòng) và chuyển nhượng doanh nghiệp.