Hơn 50% doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam dự định mở rộng kinh doanh trong năm 2024 

19/03/2024

Hơn 50% doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam dự định mở rộng kinh doanh trong năm 2024

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan