Nông sản

22/11/2023

Táo Nhật màu vàng – Sản phẩm nông sản đặc biệt của xứ sở Phù Tang

Táo Nhật màu vàng rất chất lượng và mới lạ. So với các loại táo truyền thống, chúng khác biệt từ màu sắc, hương vị đến giá trị dinh dưỡng.

22/11/2023

Táo Nhật màu vàng – Sản phẩm nông sản đặc biệt của xứ sở Phù Tang

Táo Nhật màu vàng rất chất lượng và mới lạ. So với các loại táo truyền thống, chúng khác biệt từ màu sắc, hương vị đến giá trị dinh dưỡng.

23/08/2023

Quy định về Sản phẩm Nông nghiệp và Thực phẩm Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản

Thị trường thực phẩm xuất khẩu sang Nhật từ lâu vẫn được đánh giá là một thị trường tiềm năng, và phải tuân theo một số quy định nghiêm ngặt.