Văn hóa Nhật Bản

27/09/2022

Soichiro Honda – Người thiên tài không cần bằng cấp

Soichiro Honda - Từ 1 cậu bé với tuổi thơ bất hạnh, ông đã không ngừng nỗ lực. Sau này ông đã trở thành Chủ tịch của tập đoàn Honda.

27/09/2022

Soichiro Honda – Người thiên tài không cần bằng cấp

Soichiro Honda - Từ 1 cậu bé với tuổi thơ bất hạnh, ông đã không ngừng nỗ lực. Sau này ông đã trở thành Chủ tịch của tập đoàn Honda.

25/09/2022

Cuộc đời của Ayukawa Yoshisuke – nhà sáng lập NISSAN

Con đường khởi nghiệp của Ayukawa Yoshisuke quyết tâm vươn lên từ tuổi thơ nghèo khó trở thành nhà sáng lập tập đoàn NISSAN.