Văn hóa Nhật Bản

01/06/2023

Kiếm Nhật – Chứng nhân cho lịch sử hào hùng của xứ sở Phù Tang 

Nghề rèn kiếm Nhật đã được truyền từ thầy sang học trò qua nhiều thế hệ và được tôn sùng như một phần nghệ thuật, một phần nghi lễ tôn giáo.

01/06/2023

Kiếm Nhật – Chứng nhân cho lịch sử hào hùng của xứ sở Phù Tang 

Nghề rèn kiếm Nhật đã được truyền từ thầy sang học trò qua nhiều thế hệ và được tôn sùng như một phần nghệ thuật, một phần nghi lễ tôn giáo.

31/05/2023

Kiếm Katana – chiếc kiếm Nhật Bản nổi tiếng thế giới 

Không chỉ ngưỡng mộ những thanh kiếm của Nhật Bản vì sự khéo léo mà còn vì chất lượng, thẩm mỹ không hề lỗi thời của chúng qua thời gian.