Toyota Camry ngừng bán tại Nhật Bản, chấm dứt lịch sử 43 năm phát triển tại quốc gia này 

17/04/2023

Toyota Camry ngừng bán tại Nhật Bản, chấm dứt lịch sử 43 năm phát triển tại quốc gia này 

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan