Nước thải hạt nhân

16/09/2023

Xuất khẩu hải sản và sản phẩm làm đẹp của Nhật Bản gặp rủi ro do chất thải Fukushima của Nhật Bản

Việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản đang gây rủi ro cho các mặt hàng xuất khẩu quan trọng như hải sản và mỹ phẩm.

16/09/2023

Xuất khẩu hải sản và sản phẩm làm đẹp của Nhật Bản gặp rủi ro do chất thải Fukushima của Nhật Bản

Việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản đang gây rủi ro cho các mặt hàng xuất khẩu quan trọng như hải sản và mỹ phẩm.

15/09/2023

Nhật Bản bắt đầu xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý ở Fukushima và những tranh cãi

Nhật Bản bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý vốn đang gây tranh cãi từ nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima vào cuối tháng 8 vừa qua.