Masayoshi Son – “Bill Gates Nhật Bản” và hai quỹ đầu tư mạo hiểm

11/04/2022

Masayoshi Son - Bill Gates của Nhật Bản

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan