Thương hiệu Nhật Bản

06/05/2022

Dấu Ấn Thủ Tướng Abe Shinzo và tình cảm đối với Việt Nam

Thủ tướng Abe đã để lại nhiều dấu ấn về đối nội và đối ngoại. Cùng tìm hiểu những dấu ấn riêng của Abe Shinzo trong lịch sử Nhật Bản; cũng như những tình cảm đặc biệt của ông với Việt Nam.

06/05/2022

Dấu Ấn Thủ Tướng Abe Shinzo và tình cảm đối với Việt Nam

Thủ tướng Abe đã để lại nhiều dấu ấn về đối nội và đối ngoại. Cùng tìm hiểu những dấu ấn riêng của Abe Shinzo trong lịch sử Nhật Bản; cũng như những tình cảm đặc biệt của ông với Việt Nam.

11/04/2022

Ajinomoto và hành trình mang vị Umami ra khắp năm châu

Ít ai biết rằng đằng sau hương vị nước dùng thanh ngọt của thương hiệu Ajinomoto là một câu chuyện về nghiên cứu, tìm tòi và chắt lọc những kiến thức về dinh dưỡng. Đó là sự tận tâm trong nghiên cứu và ước mơ cải thiện dinh dưỡng dân tộc của một người. Vị giáo sư hóa học người Nhật có tên là Kikunae Ikeda.