Công đoàn Nhật Bản yêu cầu tăng lương cơ bản lên mức cao nhất trong 31 năm qua 

22/04/2024

Công đoàn Nhật Bản yêu cầu tăng lương cơ bản lên mức cao nhất trong 31 năm qua

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan