Ngành điều dưỡng Nhật Bản

04/08/2023

Ngành điều dưỡng tại Nhật Bản đã và đang phát triển như thế nào đến thời điểm hiện tại?

Nghề điều dưỡng tại Nhật Bản hấp dẫn với hệ thống y tế tiên tiến và truyền thống chăm sóc sức khỏe. Cùng Japanbiz tìm hiểu về công việc này.

04/08/2023

Ngành điều dưỡng tại Nhật Bản đã và đang phát triển như thế nào đến thời điểm hiện tại?

Nghề điều dưỡng tại Nhật Bản hấp dẫn với hệ thống y tế tiên tiến và truyền thống chăm sóc sức khỏe. Cùng Japanbiz tìm hiểu về công việc này.

13/12/2022

Thiếu nhân lực ngành. điều dưỡng ở Nhật hậu Covid-19 & Giải pháp

Ngành điều dưỡng ở Nhật hậu Covid-19 đang có những tác động như thế nào với người dân xứ sở Phù Tang và các giải pháp của Chính phủ.