Chuyên gia M&A – CEO Phi Hoa dự báo: Năm 2023-2025 là giai đoạn hoàng kim của M&A giữa Nhật Bản và Việt Nam 

08/05/2023

Năm 2023-2025 là giai đoạn hoàng kim của M&A giữa Nhật Bản và Việt Nam

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan