Xu hướng lạm phát tại Nhật Bản kéo dài, có thể khiến BOJ đứng trước nhiều nguy cơ về giá

01/09/2023

Xu hướng lạm phát tại Nhật Bản kéo dài, có thể khiến BOJ đứng trước nhiều nguy cơ về giá

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan