CEO Phi Hoa: “Huy động vốn thông qua M&A với Nhật Bản – Cơ hội tiềm năng cho Doanh nghiệp Việt”

29/08/2023

𝐂𝐄𝐎 𝐏𝐡𝐢 𝐇𝐨𝐚: “𝐇𝐮𝐲 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐌&𝐀 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 - 𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭”

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan