Logistics

10/11/2023

Tokuteigino Ngành vận tải ô tô và Các quyết định tuyển dụng tài xế nước ngoài ở Nhật Bản

Bằng cách sử dụng lao động nước ngoài với Tokuteigino, chính phủ Nhật Bản mong muốn giảm bớt tình trạng thiếu tài xế xe buýt, taxi, xe tải. 

10/11/2023

Tokuteigino Ngành vận tải ô tô và Các quyết định tuyển dụng tài xế nước ngoài ở Nhật Bản

Bằng cách sử dụng lao động nước ngoài với Tokuteigino, chính phủ Nhật Bản mong muốn giảm bớt tình trạng thiếu tài xế xe buýt, taxi, xe tải. 

23/10/2023

Thực trạng ngành logistics năm 2024 – Xu hướng M&A ngành logistics Nhật Bản 2024 

Tìm hiểu thêm về những xu hướng M&A ngành logistics Nhật Bản 2024 với các vấn đề được cho là có nhiều ảnh hưởng và tác động tới logistics.