Kinh doanh tại nhật

15/03/2022

Thủ tục xin visa kinh doanh tại Nhật

Visa Kinh doanh là visa dành cho cá nhân hoặc tập thể có hoạt động đầu tư, kinh doanh hoặc quản lý các hoạt động kinh doanh ở Nhật.Visa này còn được gọi là “Visa giám đốc”. Vì đây là visa dành cho người nước ngoài đầu tư hoặc quản lý kinh doanh ở Nhật như CEO, người giám sát, trưởng phòng, giám đốc nhà máy, quản lý cửa hàng, v.v..

15/03/2022

Thủ tục xin visa kinh doanh tại Nhật

Visa Kinh doanh là visa dành cho cá nhân hoặc tập thể có hoạt động đầu tư, kinh doanh hoặc quản lý các hoạt động kinh doanh ở Nhật.Visa này còn được gọi là “Visa giám đốc”. Vì đây là visa dành cho người nước ngoài đầu tư hoặc quản lý kinh doanh ở Nhật như CEO, người giám sát, trưởng phòng, giám đốc nhà máy, quản lý cửa hàng, v.v..