NTT Docomo và NEC Nhật Bản – Hợp tác phát triển thiết bị viễn thông mới

01/04/2024

NTT Docomo và NEC Nhật Bản - Hợp tác phát triển thiết bị viễn thông mới

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan