Softbank

02/12/2022

TOP 10 Công ty công nghệ Nhật Bản phát triển mạnh nhất hiện nay

Dù ảnh hưởng của đại dịch, những công ty công nghệ Nhật Bản vẫn phát triển mạnh mẽ. Cùng tìm hiểu 10 công ty công nghệ lớn nhất Nhật Bản.

02/12/2022

TOP 10 Công ty công nghệ Nhật Bản phát triển mạnh nhất hiện nay

Dù ảnh hưởng của đại dịch, những công ty công nghệ Nhật Bản vẫn phát triển mạnh mẽ. Cùng tìm hiểu 10 công ty công nghệ lớn nhất Nhật Bản.