Tóm tắt hội thảo: Dự đoán Xu hướng M&A của các Nhà đầu tư Nhật Bản trong năm 2024

01/03/2024

WEBINAR: DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG M&A CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN TRONG  2024

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!