Hội thảo online

09/03/2023

Hội thảo online: Thị trường Kho lạnh và các cơ hội làm việc với đối tác Nhật Bản

ONE-VALUE phối hợp cùng JapanBiz tổ chức SEMINAR với chủ đề: Thị trường Kho lạnh và các cơ hội làm việc với đối tác Nhật Bản

09/03/2023

Hội thảo online: Thị trường Kho lạnh và các cơ hội làm việc với đối tác Nhật Bản

ONE-VALUE phối hợp cùng JapanBiz tổ chức SEMINAR với chủ đề: Thị trường Kho lạnh và các cơ hội làm việc với đối tác Nhật Bản

06/02/2023

Hội thảo online: Thị trường Năng lượng tái tạo & “làn sóng” M&A từ Nhà đầu tư Nhật Bản

ONE-VALUE phối hợp cùng JapanBiz, tổ chức WEBINAR với chủ đề: Thị trường Năng lượng tái tạo và "làn sóng" M&A từ Nhà đầu tư Nhật Bản