thị trường kho lạnh

22/03/2023

Hội thảo trực tuyến đưa các doanh nghiệp kho lạnh của Việt Nam tới gần hơn cơ hội nhận đầu tư từ Nhật Bản thông qua M&A

Hội  thảo trực tuyến “Thị trường Kho lạnh và Cơ hội làm việc với đối tác Nhật Bản” đã diễn ra thành công vào chiều ngày 15 tháng 03 năm 2023

22/03/2023

Hội thảo trực tuyến đưa các doanh nghiệp kho lạnh của Việt Nam tới gần hơn cơ hội nhận đầu tư từ Nhật Bản thông qua M&A

Hội  thảo trực tuyến “Thị trường Kho lạnh và Cơ hội làm việc với đối tác Nhật Bản” đã diễn ra thành công vào chiều ngày 15 tháng 03 năm 2023

09/03/2023

Hội thảo online: Thị trường Kho lạnh và các cơ hội làm việc với đối tác Nhật Bản

ONE-VALUE phối hợp cùng JapanBiz tổ chức SEMINAR với chủ đề: Thị trường Kho lạnh và các cơ hội làm việc với đối tác Nhật Bản