Hội thảo Việt Nhật

06/01/2023

Hội thảo trực tuyến “Khẩu vị” nhà đầu tư Nhật Bản – 10 ngành thu hút tại Việt Nam

Để khởi động cho một năm đầy kì vọng về tăng trưởng hoạt động đầu tư Việt Nam – Nhật Bản công ty ONE-VALUE kết hợp cùng trang thông tin thị trường Nhật Bản tiếng Việt – JapanBiz và Thương Vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức thành công hội thảo trực tuyến “ “Khẩu vị” nhà đầu tư Nhật Bản – 10 ngành thu hút tại Việt Nam””

06/01/2023

Hội thảo trực tuyến “Khẩu vị” nhà đầu tư Nhật Bản – 10 ngành thu hút tại Việt Nam

Để khởi động cho một năm đầy kì vọng về tăng trưởng hoạt động đầu tư Việt Nam – Nhật Bản công ty ONE-VALUE kết hợp cùng trang thông tin thị trường Nhật Bản tiếng Việt – JapanBiz và Thương Vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức thành công hội thảo trực tuyến “ “Khẩu vị” nhà đầu tư Nhật Bản – 10 ngành thu hút tại Việt Nam””