Hội thảo Việt Nhật

22/03/2023

Hội thảo trực tuyến đưa các doanh nghiệp kho lạnh của Việt Nam tới gần hơn cơ hội nhận đầu tư từ Nhật Bản thông qua M&A

Hội  thảo trực tuyến “Thị trường Kho lạnh và Cơ hội làm việc với đối tác Nhật Bản” đã diễn ra thành công vào chiều ngày 15 tháng 03 năm 2023

22/03/2023

Hội thảo trực tuyến đưa các doanh nghiệp kho lạnh của Việt Nam tới gần hơn cơ hội nhận đầu tư từ Nhật Bản thông qua M&A

Hội  thảo trực tuyến “Thị trường Kho lạnh và Cơ hội làm việc với đối tác Nhật Bản” đã diễn ra thành công vào chiều ngày 15 tháng 03 năm 2023

06/01/2023

Hội thảo trực tuyến “Khẩu vị” nhà đầu tư Nhật Bản – 10 ngành thu hút tại Việt Nam

Để khởi động cho một năm đầy kì vọng về tăng trưởng hoạt động đầu tư Việt Nam – Nhật Bản công ty ONE-VALUE kết hợp cùng trang thông tin thị trường Nhật Bản tiếng Việt – JapanBiz và Thương Vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức thành công hội thảo trực tuyến “ “Khẩu vị” nhà đầu tư Nhật Bản – 10 ngành thu hút tại Việt Nam””