ODM/OEM Nhật Bản

25/11/2023

Xu hướng trong ngành OEM mỹ phẩm, xu hướng M&A ngành gia công mỹ phẩm Nhật Bản (Phần 2)

Xu hướng M&A ngành OEM mỹ phẩm Nhật Bản ngày càng phổ biến nhưng để tham gia vào xu hướng này, các doanh nghiệp cần tiến hành đánh giá và phân tích những yếu tố được và mất.

25/11/2023

Xu hướng trong ngành OEM mỹ phẩm, xu hướng M&A ngành gia công mỹ phẩm Nhật Bản (Phần 2)

Xu hướng M&A ngành OEM mỹ phẩm Nhật Bản ngày càng phổ biến nhưng để tham gia vào xu hướng này, các doanh nghiệp cần tiến hành đánh giá và phân tích những yếu tố được và mất.

24/11/2023

Xu hướng trong ngành OEM mỹ phẩm, xu hướng M&A ngành gia công mỹ phẩm Nhật Bản (Phần 1)

Xu hướng M&A ngành gia công mỹ phẩm Nhật Bản diễn ra tích cực kể từ sau đại dịch Covid-19 và dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong ngành.