Thương mại Việt - Nhật

03/02/2023

Xúc tiến quan hệ thương mại giữa Việt Nam-Nhật Bản

Bất chấp những bất cập trong suốt 2 năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam và Nhật Bản vẫn đạt tốc độ tăng trưởng đều đặn qua từng năm. 

03/02/2023

Xúc tiến quan hệ thương mại giữa Việt Nam-Nhật Bản

Bất chấp những bất cập trong suốt 2 năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam và Nhật Bản vẫn đạt tốc độ tăng trưởng đều đặn qua từng năm.