lạm phát

24/04/2023

Lạm phát ở Nhật Bản 2023: Tại sao lại thấp hơn các quốc gia khác trên thế giới? 

Tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản chỉ đứng ở mức 3% vào tháng 8/2022. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt của Nhật Bản trong việc kiểm soát lạm phát?

24/04/2023

Lạm phát ở Nhật Bản 2023: Tại sao lại thấp hơn các quốc gia khác trên thế giới? 

Tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản chỉ đứng ở mức 3% vào tháng 8/2022. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt của Nhật Bản trong việc kiểm soát lạm phát?