Xuất khẩu

21/11/2022

Cơ hội rộng mở cho việc xuất khẩu chuối sang Nhật 2022 của Việt Nam

Năm 2022 dù chưa kết thúc, dấu ấn của việc xuất khẩu chuối sang Nhật 2022 đã tạo nên cột mốc đầy ấn tượng cho xuất khẩu nông sản Việt.

21/11/2022

Cơ hội rộng mở cho việc xuất khẩu chuối sang Nhật 2022 của Việt Nam

Năm 2022 dù chưa kết thúc, dấu ấn của việc xuất khẩu chuối sang Nhật 2022 đã tạo nên cột mốc đầy ấn tượng cho xuất khẩu nông sản Việt.

26/10/2022

Đẩy mạnh hơn nữa sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu sang Nhật Bản

Việt Nam có khá nhiều sản phẩm xuất khẩu chủ yếu sang Nhật Bản. Vậy cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai?