Xuất khẩu

16/09/2023

Xuất khẩu hải sản và sản phẩm làm đẹp của Nhật Bản gặp rủi ro do chất thải Fukushima của Nhật Bản

Việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản đang gây rủi ro cho các mặt hàng xuất khẩu quan trọng như hải sản và mỹ phẩm.

16/09/2023

Xuất khẩu hải sản và sản phẩm làm đẹp của Nhật Bản gặp rủi ro do chất thải Fukushima của Nhật Bản

Việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản đang gây rủi ro cho các mặt hàng xuất khẩu quan trọng như hải sản và mỹ phẩm.

28/08/2023

Nhật Bản ghi nhận xuất khẩu giảm lần đầu tiên trong hơn hai năm qua 

Xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm lần đầu tiên sau hơn hai năm do nhu cầu ở thị trường ngoài suy yếu, vậy đâu là vấn đề của xuất khẩu Nhật Bản?