Xuất khẩu

20/06/2022

Xu hướng trong hoạt động thương mại – xuất nhập khẩu của Nhật Bản

Qua thời gian, các hiệp định thương mại mới cũng như sự ảnh hưởng của COVID-19, cơ cấu các mặt hàng và đối tác xuất nhập khẩu của Nhật Bản có nhiều thay đổi. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

20/06/2022

Xu hướng trong hoạt động thương mại – xuất nhập khẩu của Nhật Bản

Qua thời gian, các hiệp định thương mại mới cũng như sự ảnh hưởng của COVID-19, cơ cấu các mặt hàng và đối tác xuất nhập khẩu của Nhật Bản có nhiều thay đổi. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

20/06/2022

Các mặt hàng Nhật Bản đang nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam

Việt Nam được biết đến là một trong những cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản như cà phê, hạt tiêu và hạt điều (xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới, hạt tiêu và hạt điều đứng thứ nhất).