Chuối

21/11/2022

Cơ hội rộng mở cho việc xuất khẩu chuối sang Nhật 2022 của Việt Nam

Năm 2022 dù chưa kết thúc, dấu ấn của việc xuất khẩu chuối sang Nhật 2022 đã tạo nên cột mốc đầy ấn tượng cho xuất khẩu nông sản Việt.

21/11/2022

Cơ hội rộng mở cho việc xuất khẩu chuối sang Nhật 2022 của Việt Nam

Năm 2022 dù chưa kết thúc, dấu ấn của việc xuất khẩu chuối sang Nhật 2022 đã tạo nên cột mốc đầy ấn tượng cho xuất khẩu nông sản Việt.