Thực phẩm

23/08/2023

Quy định về Sản phẩm Nông nghiệp và Thực phẩm Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản

Thị trường thực phẩm xuất khẩu sang Nhật từ lâu vẫn được đánh giá là một thị trường tiềm năng, và phải tuân theo một số quy định nghiêm ngặt.

23/08/2023

Quy định về Sản phẩm Nông nghiệp và Thực phẩm Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản

Thị trường thực phẩm xuất khẩu sang Nhật từ lâu vẫn được đánh giá là một thị trường tiềm năng, và phải tuân theo một số quy định nghiêm ngặt.

22/12/2022

Tìm kiếm đối tác M&A: Lĩnh vực Thực phẩm

Japanbiz tìm kiếm đối tác Việt nam đầu tư hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản là công ty lớn đứng đầu về lĩnh vực thực phẩm.